Arbeidsongeschiktheidsverzekering?10-04-2017

Circa 50% van de zzp’ers heeft geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Toch maken zij zich hier regelmatig zorgen om.

Traditionele verzekeringen zijn duur en vanwege alle variaties en verschillende voorwaarden vaak ook complex. Dat vinden meer zelfstandigen, want van de ruim één miljoen zzp’ers in Nederland heeft slechts de helft iets geregeld.

Een opkomende constructie is het “Broodfonds”. Samen met mensen uit je netwerk leg je elke maand een bedrag bij elkaar. Hierin kun je ook met verschillende gradaties werken. Deze “pot” is in feite de verzekering. Je maakt afspraken over ingang van uitkering, hoogte van uitkering en arbeidsongeschiktheid criteria.

Het voordeel is dat een broodfonds goedkoper is dan een AOV (prijzen €250-€400), een hoger sociaal aspect heeft en soepelere uitkering. Het nadeel is dat de looptijd vaak 2jaar is en niet tot aan de pensioenleeftijd, het is op vertrouwen gebaseerd en het werkt alleen wanneer er voldoende deelnemers zijn. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over de aftrekbaarheid van de premies.