Pensioen DGA05-05-2017

Ben je DGA of DGA geweest en heb je een BV met een pensioenreserve? Let dan op het volgende: 

Het Kabinet heeft ingestemd met de afschaffing van pensioenopbouw via de eigen BV. De wet is met ingang van 1 april 2017 in werking getreden. DGA´s die nu of in het verleden een pensioenreserve in de eigen bv hebben opgebouwd zijn verplicht om vóór 1 juli 2017 hun keuze binnen de BV te formaliseren. Daarnaast dient die keuze middels een voorgeschreven formulier bij de Belastingdienst kenbaar te worden gemaakt. Onderstaand tref je de keuzemogelijkheden aan:

  • Je kunt uiterlijk 1 juli 2017 aan je pensioenreserve doteren of een extern opgebouwd pensioen naar de eigen BV over laten dragen;
  • Je kunt de fiscale waarde van het pensioen tot 2020 tegen gunstige fiscale voorwaarden afkopen;
  • Je kunt je pensioenaanspraak tot 2020 omzetten in een oudedagsspaarverplichting (ODV) die op pensioendatum moet worden omgezet in een lijfrente-uitkering;
  • Tenslotte heb je de mogelijkheid de reeds opgebouwde pensioenreserve in de eigen BV aan te houden; huidige regelgeving en dividendtoets blijven in dit geval van toepassing.

Let op! Indien je niet tijdig handelt, loop je een groot financieel risico.